Wort zum Sonntag am 21.05.2023

Von Pfarrer Hratsch Biliciyan

Blinde werden geheilt und gehen mit Jesus

Als Jesus und seine Jünger die Stadt Jericho verliessen, zog eine grosse Menschenmenge mit ihnen. Zwei blinde Männer sassen an der Strasse. Als sie hörten, dass Jesus vorüberkam, riefen sie: «Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns!»  Die Leute versuchten, sie zum Schweigen zu bringen, aber die Blinden schrien nur noch lauter: «Herr, erbarme dich über uns!» Da blieb Jesus stehen, rief sie zu sich und fragte: «Was wollt ihr von mir?», «Herr, wir möchten gern sehen können!» Voll mitleidender Liebe berührte Jesus ihre Augen. Sofort konnten sie sehen, und sie gingen mit ihm. (Matt 20, 29-34)

Jesus und seine Jünger waren in der Nähe der Stadt Jericho unterwegs. Viele neugierige Leute gingen mit Jesus. Am Straßenrand standen die beiden Blinden und bettelten. Es gab damals noch keine Berufe, die für Blinde geeignet waren. Die beiden Blinden lebten davon, dass andere Leute ihnen helfen oder etwas schenkten. Die blinden Männer hörten auf einmal viele Menschen kommen. Es war Jesus mit der großen Menge. Sie hörten Schritte, sie hörten Stimmen, sie hörten Gelächter.

Jesus war an die Stelle gekommen, wo sich die Blinden befanden, und Jesus fragt die beiden Blinden: „Was möchtet ihr? Was soll ich für euch tun?“ Die Blinden antworteten: „Herr, wir wollen wieder sehen können!“ Diese beiden Blinden Menschen sind für Jesus wichtig, Er heilt sie sofort hilft Ihnen gesund zu werden. Sie wurden sofort sehend. Eine Berührung Jesu genügte, sodass die beiden Blinden perfekt sehen konnten. Die beiden Männer wurden aber nicht nur physisch sehend, sondern wir lesen, dass sie Jesus nachfolgten. Durch ihre Heilung erkannten sie also auch die geistliche Realität klar, dass Jesus wirklich der verheißene Christus ist, und entschieden sich auf der Stelle, ihm nachzufolgen. Auf diese Weise diente Jesus den Menschen jederzeit hingebungsvoll und umfassend, unabhängig von seiner eigenen persönlichen Lage. Nun ist diese Geschichte ja vor langer Zeit geschehen, als Jesus sichtbar auf der Erde lebte. Wir fragen uns: Hilft er denn auch heute? Ja, Jesus hilft auch heute allen, die seine Hilfe wollen.

Jesus tut auch heute noch Wunder. Schließlich hat Jesus versprochen, dass er allen, die an ihn glauben, einen neuen und gesunden Körper geben wird. Eines Tages will er uns zu sich in den Himmel holen. Da ist dann niemand mehr blind oder gehörlos oder gelähmt. Da hat auch niemand mehr Schmerzen, und da muss niemand mehr sterben. Und so hilft Jesus schließlich allen, die ihm vertrauen. Jesus hat seine Herrlichkeit im Himmel aufgegeben, um uns Menschen zu dienen und sein Leben für unsere Erlösung hinzugeben. Durch seinen Dienst wurde er der Größte, den nun viele Millionen von Menschen von Herzen verehren und an Ihn Glauben. Wir sollen wahrhaft groß werden, indem wir uns Jesu Gesinnung und sein Ziel aneignen und anderen dienen, insbesondere den Kranken und allen bedürftigen Menschen. Amen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen

Կիրակմուտքի խօսք, 21.05.2023

Տ. հրաչ քհն. Պիլիճիեան

Եւ երբ նրանք Երիքովից դուրս էին գալիս, Յիսուսի յետեւից բազում ժողովուրդ գնաց։ Եւ ահա երկու կոյրեր նստած էին ճանապարհի եզերքին։ Երբ լսեցին, թէ Յիսուս անցնում է, աղաղակեցին ու ասացին. «Ողորմի՛ր մեզ, Յիսո՛ւս, Դաւթի՛ Որդի»։  Եւ ամբոխը յանդիմանեց նրանց, որ լռեն։ Իսկ նրանք առաւել եւս աղաղակում էին ու ասում. «Ողորմի՛ր մեզ, Տէ՛ր, Դաւթի՛ Որդի»։ Յիսուս տեղում կանգ առաւ, կանչեց նրանց եւ ասաց. «Ի՞նչ էք կամենում, որ ձեզ անեմ»։ Նրան ասացին. «Որ մեր աչքերը բացուեն, Տէ՛ր»։ Եւ գթալով՝ Յիսուս դիպաւ նրանց աչքերին, եւ նրանք իսկոյն տեսան ու գնացին նրա յետեւից։ ( Մատ. 20, 29-34)

 Հիսուսն և իր աշակերտները անցնում էին Երիքով քաղաքի միջով։ Շատ հետաքրքրասեր մարդիկ քայլում էին Նրա հետ: Երկու կույրեր` կանգնած ճանապարհի եզերքին աղաչում էին: Այն ժամանակ կույրեին համապատասխան մասնագիտություններ չկային։ Եվ երկու կույրեր իրենց կյանքի ապրուստն ապահովում էին ուրիշների օգնությամբ և կամ ուրիշ մարդկանց ողորմածությամբ:

Կույրերը հանկարծ լսեցին, որ շատ մարդիկ են գալիս։ Հիսուսն էր այդ մեծ բազմության հետ:Նրանք լսեցին ոտնաձայներ, այլ ձայներ և ուրախության ձայներ։ Հիսուս էր եկել այն տեղը, որտեղ կույրերն էին, և Նա հարցրեց նրանց. «Ի՞նչ եք ուզում. Ի՞նչ անեմ քեզ համար։ Կույրերը պատասխանեցին. «Տե՛ր, մենք ուզում ենք տեսնել»։

Երկու այս կույրերը կարևոր էին Հիսուսի համար, Նա անմիջապես բժշկեց նրանց և օգնեց առողջանալ: Նրանց տեսողությունն անմիջապես վերականգնվեց: Հիսուսի մեկ հպումը բավական էր, որպեսզի երկու կույրերը կատարյալ տեսնեին։ Երկու այս մարդիկ ոչ միայն ֆիզիկական տեսողություն ունեցան, այլև կարդում ենք, որ նրանք սկսեցին հետևել Հիսուսին: Իրենց բժշկության շնորհիվ նրանք հստակ տեսան հոգևոր իրականությունը, և որ Հիսուսն իսկապես խոստացված Քրիստոսն է, և անմիջապես որոշում կայացրին հետևել Նրան: Այս կերպ Հիսուս մշտապես նվիրումով և ամբողջովին ծառայում էր մարդկանց՝ անկախ իր անձնական իրավիճակից։

 Սակայն այս պատմությունը տեղի է ունեցել շատ վաղուց, երբ Հիսուսը տեսանելի կերպով ապրում էր երկրի վրա: Մենք ինքներս մեզ հարցնում ենք՝ օգնու՞մ է նա այսօր։ Այո՛, Հիսուսն այսօր օգնում է բոլոր նրանց, ովքեր կամենում են նրա օգնությունը: Հիսուսն այսօր ևս հրաշքներ է գործում։ Ի վերջո, Հիսուսը խոստացավ` նոր և առողջ մարմին տալ բոլոր նրանց, ովքեր կհավատան իրեն: Մի օր նա կամենում է մեզ դրախտ տանել։ Այնտեղ ոչ ոք այլևս կույր, խուլ կամ անդամալույծ չէ։

Ոչ ոք այլևս ցավ չունի, և ոչ ոք այլևս չպիտի մահանա։ Եվ այսպես, Հիսուս ի վերջո օգնում է բոլոր նրանց, ովքեր վստահում են իրեն: Հիսուսը իջավ երկնքից, որպեսզի ծառայի մեզ՝ մարդկանց, և իր կյանքը տվեց մեր փրկության համար: Իր ծառայության միջոցով նա դարձավ մեծագույնն աշխարհում, որին միլիոնավոր մարդիկ այժմ երկրպագում են և հավատում: Մենք պետք է իրապես մեծ դառնանք՝ ընդունելով Հիսուսի միտքն ու նպատակը` ծառայելով ուրիշներին, հատկապես հիվանդներին և բոլոր նեղյալներին: Ամեն: